Följ oss på   
Nyheter
Inga nyheter under de senaste 60 dagarna.
Gå till arkivet
 
2014-11-05
Ställ rätt frågor om jobbet
LÄS MER

Våra Jobbcoacher

Viveka Andersson – Stockholm, Akalla, Sollentuna

Klicka för större bild

KONSULTPROFIL
Viveka Andersson
Företag: Newstart AB
Placeringsort: Stockholm
Coachingområde: Stockholms län

TIDIGARE ERFARENHET AV JOBBCOACHING
Viveka har 5 års erfarenhet som coach, rådgivare och samtalspartner genom Newstarts metodik som går ut på individuell och långsiktig karriärplanering. Programmet innehåller följande steg:
• Låta klienten få en god självinsikt - kartlägga värderingar, kompetenser, intressen och arbetsområden
• Sätta ett tydligt jobbsökningsmål
• Lägga upp en effektiv jobbsökningsplan
• Kartlägga arbetsmarknaden
• Träna personlig marknadsföring
• Skriva relevant CV och riktade ansökningsbrev
• Lära sig alternativa jobbsökningsmetoder
• Träna intervjusituationer

Viveka har personligen arbetat med karriärplanering av över 100 jobbsökare och karriärbytande personer i olika program under de senaste åren, både inom ramen för arbetsförmedlingens kompletterande aktörer samt med företag och privatpersoner i näringslivet. Hon utbildar även i karriärfrågor som CV- skrivning, Intervjuteknik och personlig marknadsföring i näringslivet samt hos arbetsmarknadsenheter i olika kommuner. Viveka har under flera år arbetat med rekrytering, främst inom IT-branschen och har ett nära samarbete med olika aktörer i rekryteringsbranschen. Hon är även den som ansvarar för Newstarts CV-coachning för akademikerförbund och ger karriärråd i deras medlemstidning. Viveka är både Certifierad Karriärcoach och ICF-coach.

ÖVRIG YRKESERFARENHET SAMT BRANSCHERFARENHET
Viveka är Civilekonom och har över 15 års erfarenhet av arbete i olika företag inom näringslivet (främst IT-sektorn) och då i nära samarbete med offentlig sektor, både som kundansvarig, projektledare, utbildare och programansvarig. Nedan är en kort sammanfattning av hennes kompetenser och erfarenheter:
• Många års erfarenhet av att arbeta med ledningsgrupper och chefer
• Lett stora projekt inom både försäljning, utbildning och som Chef för partnerprogam
• Byggt upp utbildningar och kursmaterial för partners samt utbildat i licenshantering

Kontakta Viveka per e-post eller ring 0700-514 179, alt 08-653 66 35


Sara Tidala - Stockholm, Huddinge, Haninge

Klicka för större bild

KONSULTPROFIL
Sara Tidala
Företag: Newstart
Placeringsort: Stockholm
Coachingområde: Stockholms Län

TIDIGARE ERFARENHET AV JOBBCOACHING
Sara har 5 års erfarenhet som coach, rådgivare och samtalspartner genom Newstarts metodik som går ut på individuell och långsiktig karriärplanering. Programmet innehåller följande steg:
• Låta klienten få en god självinsikt - kartlägga värderingar, kompetenser, intressen och arbetsområden
• Sätta ett tydligt jobbsökningsmål
• Lägga upp en effektiv jobbsökningsplan
• Kartlägga arbetsmarknaden
• Träna personlig marknadsföring
• Skriva relevant CV och riktade ansökningsbrev
• Lära sig alternativa jobbsökningsmetoder
• Träna intervjusituationer

Sara har arbetat med karriärplanering av över 100 jobbsökare och karriärbytande personer i olika program under de senaste åren, både inom ramen för arbetsförmedlingens kompletterande aktörer samt med företag och privatpersoner i näringslivet. Sara har även lång erfarenhet av att stötta och ge återkoppling på CV- och ansökningsbrev till Akademikerförbund och har hållit utbildningar i intervjuteknik och karriärplanering. Hon är både Certifierad Karriärcoach och ICF-coach.

ÖVRIG YRKESERFARENHET SAMT BRANSCHERFARENHET
Sara har PA-utbildning och 15 års erfarenhet inom Personal/HR-frågor, rekrytering och utbildning i näringslivet och offentlig sektor. Nedan är en kort sammanfattning av hennes kompetens och erfarenhet:
• Erfarenhet från Rekryteringsbranschen i form av CV- scanning, djupintervjuer, referenstagningar m.m. från arbete som Rekryteringskonsult
• Flera års erfarenhet från personal- och människovårdande yrkesroller i form av personalansvarig, rekryteringskonsult och HR-konsult
• Erfarenhet av att hantera medarbetares kriser/konflikter med ett diplomatiskt och coachande förhållningssätt

Kontakta Sara per e-post eller ring 070-698 01 20 alt. 08-653 66 36


Gunnel Wahlquist - Stockholm, Linköping

Klicka för större bild

KONSULTPROFIL
Gunnel Wahlquist
Företag: Newstart
Placeringsort: - Stockholm, Linköping
Coachingområde: Stockholms Län, Linköpings Län

TIDIGARE ERFARENHET AV JOBBCOACHING
Gunnel har 8 års erfarenhet som coach och samtalspartner samtalspartner genom Newstarts metodik som går ut på individuell och långsiktig karriärplanering. Programmet innehåller följande steg:
• Låta klienten få en god självinsikt - kartlägga värderingar, kompetenser, intressen och arbetsområden
• Sätta ett tydligt jobbsökningsmål
• Lägga upp en effektiv jobbsökningsplan
• Kartlägga arbetsmarknaden
• Träna personlig marknadsföring
• Skriva relevant CV och riktade ansökningsbrev
• Lära sig alternativa jobbsökningsmetoder
• Träna intervjusituationer
Gunnel har arbetat med karriärplanering av över 100 jobbsökare och karriärbytande personer i olika program under de senaste åren, både inom ramen för arbetsförmedlingens kompletterande aktörer samt med företag och privatpersoner i näringslivet. Hon har coachat tjänstemän, specialister, chefer och arbetare inom både näringsliv, stat, landsting och kommunala företag. Gunnel har en Pol.mag. och Fil.kand., är ICC certifierad PCC-nivå och Certifierad karriärcoach.

ÖVRIG YRKESERFARENHET SAMT BRANSCHERFARENHET
Gunnel har lång erfarenhet både som ledare och konsult av att genomföra omfattande förändringsprogram i stora organisationer. Det har inneburit allt från utveckling av en verksamhet till omställning och även neddragningar. Här följer en kort sammanfattning av Gunnels erfarenhet och samlade kompetens:
• Gunnel har 30 års erfarenhet av arbete som chef, projektledare, konsult och egen företagare inom främst Telekom och IT-branschen både i Sverige och internationellt.
• Gunnel var med och byggde upp stort telecombolags kvalitetsarbete och har jobbat med flertalet ledningsgrupper inom koncernen i process och förändringsarbete
• Omställningskonsult inom ramen för Försvarets karriärväxlingsprogram
• Genomfört Ca 100 karriärcoachutbildningar inom ramen för Karriärcoachakademien samt i samarbete med Kommunförbundet

Kontakta Gunnel per e-post eller ring 070-624 02 37 alt. 08-653 66 36


rssfeed

Vill du veta mer? Kontakta oss på telefon 08 - 653 66 36 eller beställ mer informationsmaterial genom att klicka här »

Våra Jobbcoacher


Sara Tidala - Stockholm, Huddinge, Haninge