Följ oss på   
Peter Cederqvist
VD och grundare
Kontakta Peter per e-post eller ring 070-426 90 01 alt. 08-653 66 36

Charlotte Hågård
Grundare, marknadschef, föreläsare, författare.
Kontakta Charlotte per e-post eller ring 070-514 31 13 alt. 08-653 66 36

Gunnel Wahlquist
Utbildningschef
Kontakta Gunnel per e-post eller ring 070-624 02 37 alt. 08-653 66 36

Håkan Bjelke
Ekonomichef
Kontakta Håkan per e-post eller ring 0766-365 616 alt. 08-653 66 36

Evalena Lindqvist
Administration och projektkoordinering
Kontakta Evalena per e-post eller ring 0766-365 615

Våra Jobbcoacher


Sara Tidala - Stockholm, Huddinge, Haninge